Konsors - Biuro rachunkowe Małgorzata Broll

Biuro oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową przedsiębiorców – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ksiąg rachunkowych, Vat, wyliczeń płac pracowników, obsługę ZUS.

Ponadto działalność została poszerzona o usługi polegające na pisaniu pism urzędowych, podań, odwołań (w tym w sprawach podatkowych), skarg (również do Rzecznika Praw Obywatelskich), listów motywacyjnych i innych.

Z mojego doświadczenia wynika, że tego rodzaju usługi wypełnią istniejącą lukę rynkową, gdyż niejednokrotnie ludzie stają bezradni wobec konieczności napisania pisma do urzędu lub wobec krzywdzącej ich decyzji organów administracyjnych, od której należy się odwołać.

Posiadam ponad dwudziestoletnią praktykę w prowadzeniu tego rodzaju działalności i chętnie służyła będę swoją wiedzą i doświadczeniem.

by mediaL